online:TJEK (Webtjek)

Har du online:TJEK´KET dit website?


 • Hvor meget trafik har dit website?
 • Hvor kommer trafikken fra?
 • Hvilket søgeord bliver websitet fundet på?
 • Bliver websitet fundet på de rigtige søgeord?
 • Hvor lang tid er "kunder" i butikken(websitet)?
 • Når brugerne vores opsatte mål på websitet?
 • Er bruger navigationen på websitet god nok? og mange flere spørgsmål!
Med et online:TJEK abonnement får du løbende taget temperaturen på dit websitet. Rapporten der fremlægges indeholder bl.a.:
 • Trafikrapport pr. måned sammenlignet med forrige måned
 • Trafikanalyse på trafikklider og søgeord
 • Trafikanalyse på indholdssider (indgående og udgående)
 • Trafikanalyse på målkonverteringer
 • Adwords trafik, søgeordseffektivitet og målkonverteringer
 • Monitorering af brugernes navigering med på websitet (heatdiagram og/eller med videoplayer)
 • Teknisk analyse af websitet
online:TJEK abonnementet er incl. én time møde, hvor rapoorten bliver gennemgået, og hvor der bl.a. bliver fremlagt:
 • Forslag til forbedringer i forhold til trafikoptimering på websitet (indhold, design eller teknisk)
 • Forslag til forbedringer i forhold til Adwordsoptimering (annonce(r) eller søgeord)
 • Nye tiltag med f.eks måling af værdiskabende interaktion med brugerne på websitet (målkonvertering)
   

Hvad koster et online.TJEK?

Alt efter omfang koster det ca. 3-20 timer pr. rapport incl. et statusmøde. På statusmødet bliver rapporten gennemgået, eventuelle forbedringer fremlægges af teknisk eller indholdsmæssigt karakter.

Kræver forbedringerne tiltag i forbindelse med tekniske eller designmæssige ændringer på websitet udarbejdes der separat budget for dette. Indholdsmæssige ændringer afregnes i forbindelse med næste statusmøde.

Initialomkostninger til opstartsmøde og konfigurering af diverse accounts ca. 4-8 timer

Pris: minimum 3 timer á 850 kr. pr. rapport - online:TJEK abonnementet er uopsigeligt de første 3 rapporter.

Er du interesseret, så ring til Cube Marketing på tlf. 4017 1492 eller send en mail på lj@cube.dk