Hvad betyder H-tags for din søgemaskineoptimering

Hvad har headingtags 1-6 at gøre med overskrifter?

Headingtags er i bund og grund formaterede overskrifter på ens hjemmeside, men ikke bare visuelle overskrifter i den forstand, da det er h-tags der står i kildekoden for ens hjemmeside. Det er vigtigt at nævne, at disse tags ikke kun er opfundet for designets skyld, men at disse h-tags har en vigtig betydning for hjemmesidens indeksering i søgemaskinerne. Overskifter der ikke et omkranset af h-tags bliver ikke valideret af søgemaskinerne som overskifter, og dermed mister ens hjemmeside synlighed på søgemaskinerne pga. en dårligere indeksering.

Søgemaskinerne kan simpelthen ikke "læse" indholdet på ens hjemmeside som en overskrift, så derfor er det vigtigt man er bevidst om, at man bruger h-tags 1-6 på den rigtige måde på hver enkelt side af ens hjemmeside.

Der findes forskellige måder hvorpå man kan formater ens overskrifter. Overskrift formaterne er H1, h2, h3, h4, h5, h6, hvor "h" står for heading. H1 er den aboslutte vigtigste, mens h6 er den der er mindst vigtig af de 6 h-tags overskrifter. Generelt kan bruge den tommefingerregel, at de 6 forskellige h-tags kun må anvendes én gang per side. Vigtigst er at man er bevist om, at H1 der er den mest betydningsfulde h-tags, bliver brugt til den overskrift som har mest betydning for den enkelte side. Dernæst kommer de andre h-tags 2-6 til de mindre betydningsfulde underoverskrifter.

Vil du gerne have vished om ens hjemmesides brug af h-tags, kan man søge på h1-h6 i kildekoden for hjemmesiden. Dette gøres ved, at højreklikke på musen mens man står op hjemmesiden(gerne et sted på hjemmesiden uden indhold) og derved vælge vis kildekode.

Bestil en rapport med dokumentation for hjemmesidens brug af tags

Ønsker du en mere overskuelig måde at få klarhed over alle dine siders brug af h-tags og nogle af de mange andre tags der findes på hjemmesiden. Så kan du bestille en rapport der viser en status over ens hjemmesides evne til at blive indekseret på en række forskellige tags.

Bestil web-valideringsrapport

0 Svar. Lukkede kommentar for denne artikel.